Zoznámte sa s nami

V súčasnosti uvádzame na trh výrobky, ktoré sú výhradne na rastlinnej báze. Veríme, že tieto výrobky budú spĺňať všetky požiadavky vyváženej stravy pre človeka a svojou chuťou Vás príjemne prekvapia. 

Zelené srdce našej planéty, sa pokúsime posilniť znížením spotreby mäsa. Chov zvierat v obrovských množstvách má za následok nielen klimatické zmeny, ale intenzívny chov a zvieratá chované v tesnej blízkosti vytvárajú živnú pôdu pre nové infekčné choroby. Medzinárodná organizácia pre zdravie zvierat odhaduje, že 60% všetkých infekčných chorôb u ľudí je zoonotických: môžu sa prenášať zo zvierat na ľudí a naopak.

V našich výrobkoch sa zameriavame na silu, ktorú rastliny majú. To potvrdzuje a inšpiráciou nám je slon, ktorý sa nachádza aj v našom logu. Tento najväčší suchozemský cicavec sa živí výhradne rastlinou stravou a dosahuje hmotnosť až 7 000kg. Má obrovskú silu v chobote a je inteligentný. Vie spolupracovať s človekom vykonáva rôzne práce a vie prejaviť smútok nad svojimi zosnulými. Dožije sa vysokého veku až 75 rokov a má výbornú pamäť. Aj po rokoch odlúčenia spoznáva svojich príbuzných, vie sa tešiť z ich návratu, ale pamätá si aj tých, ktorí mu ublížili. Žijú v spoločenstvách, ktoré jednoducho pripomínajú ľudí. Napriek tomu práve ľudia, pytliaci sú ich najväčšou hrozbou ľudská chamtivosť, ktorú slony nepoznajú.


" Veľkosť a mravný pokrok národa sa pozná podľa toho, ako zaobchádza so zvieratami."
Mahátma Ghándí